En riktig skryttidning från Triple Steelix

  • 0
  • 20 juni, 2015
innovation_magazine21

Det här magasinet handlar om några av eldsjälarna bakom Triple Steelix. Med bred erfarenhet från industri, akademi och samhälle arbetar de hängivet för att koppla samman stora och små företag med varandra och med forskare och samhällsbyggare. De är pådrivare, ibland rena blåslampor i ett innovationsarbete som aldrig blir färdigt.

Vi som gjorde den:
Ansvarig utgivare: Lena Norrström.
Texter: Agneta Barle, A B Barle AB
Formgivning: Åsa Svensson, Svenssonform och Stig Meiton, Journalisterna.com
Tryck: Henningsons tryckeri, Borlänge 2014